Ga naar de inhoud

Duurzaam onderwijs

Op deze site vind je informatie en ideeën over duurzaam onderwijs. Hierin staan leerprocessen en verbondenheid centraal. Het is deels gebaseerd op permacultuur, waarin een ecosysteem van gewassen flexibel, veerkrachtig en duurzaam is DOOR diversiteit. Het is ook gebaseerd op een integratie van ideeën uit de onderwijskunde, filosofie, pedagogiek, sociologie en psychologie, inclusief existentiële psychologie. Resultaatgericht, procesgericht en waardegericht werken worden geïntegreerd tot een organisch geheel waarin menselijk maatwerk centraal staat. Duurzaam onderwijs wordt verzorgd vanuit een onderzoekende basishouding en een caring & sharing mindset.

Het uitwerken en onderzoeken van deze ideeën over duurzaam onderwijs is work in progress. Hieronder doe ik verslag van de voortgang van dat proces door dingen te delen waarvan ik denk dat ze kunnen helpen bij verzorgen van duurzaam onderwijs.

Het meest recente verslag staat bovenaan, verder (omlaag) lezend ga je terug in de tijd. Zie ook de subpagina’s ‘Ontwerpprincipes’ en ‘Onderzoek’.

De volgende stap: Samenleren – Een visie op duurzaam onderwijs, samenleren & samenleven

De clips hieronder vormen samen de basis van duurzaam onderwijs zoals ik dat zie. Die ideeën ben ik verder aan het uitwerken en het document ‘Samenleren’, via de knop hiernaast te downloaden, is daarin een volgende stap. Daarin staat in tekst en uitgebreider vanuit welke mindset je duurzaam onderwijs zou kunnen maken en wat daar bij komt kijken, zoals het maken en gebruiken van magic zones. Dit is nog steeds maar een begin, maar we zijn onderweg (“we”, want veel docenten verzorgen al vormen van duurzaam onderwijs) en ik denk dat we de goede kant op gaan.

Het begin van een nieuwe etappe

Tijdens mijn werk als psychologie-docent en aan mijn proefschrift over het voorspellen van studiesucces ontstonden er ideeën over een onderzoekende basishouding en duurzaam onderwijs. Daar ben ik een tijdje mee aan het puzzelen geweest voor ik ze durfde te delen. Deze clips zijn een eerste stap van een nieuwe etappe op een ontdekkingsreis.

Video afspelen

In deze clip van een kleine tien minuten schets ik een beeld van duurzaam onderwijs.

Video afspelen

In een kleine vijf minuten vertel ik hier over een mensbeeld bij duurzaam onderwijs. Balanceren en verbondenheid staan centraal.

Video afspelen

En hier heel kort iets over vrijheid & verantwoordelijkheid, omdat ik in de eerste clip het leren omgaan ermee het hogere doel van onderwijs noem.

2020, Linda van Ooijen-van der Linden. Tenzij anders aangeven, valt de inhoud van deze website onder een Creative Commons Attribution-NonCommercialShareAlike 4.0 International License.