Ga naar de inhoud

Duurzaam onderwijs - Onderzoek

Hoe duurzaam is het onderwijs wat jij maakt of volgt?

Deze vragenlijst kan je gebruiken om alleen en samen de duurzaamheid van je onderwijs in kaart te brengen. 

Het geeft geen totaalscore en er zijn (nog) geen gegevens beschikbaar om de eigen scores mee te vergelijken. Het is bedoeld om te helpen bij het nadenken over duurzaam onderwijs.

Hoe duurzaam is het op dit moment en waar komt dat door? 

Wat wil je behouden en wat wil je veranderen? Welke redenen heb je daar voor?

Dit instrument helpt om die gedachten te vormen en met elkaar te bespreken.