Ga naar de inhoud

Bronnen van Sharing Caring

Leven is mijn ogen (onder andere) een leerproces en met deze bronnenlijst kan ik nooit recht doen aan dat proces en iedereen die er een rol in heeft gespeeld. Het doel van deze lijst met een korte toelichting is slechts om een idee te geven van waar ik me op baseer. Dank aan alles en iedereen die hier niet genoemd wordt en waar ik wel van heb geleerd.

Sharing Caring is gebaseerd op alles wat ik (Linda, zie Contact) tot nu heb geleerd. Van jongs af aan wilde ik mezelf, de wereld en alles wat daar deel van uitmaakt begrijpen. Dat is en blijft work in progress.

Ik zat op een openbare basisschool, heb het vwo gedaan en ben daarna opgeleid tot sociaal pedagogisch werker. Eventjes heb ik als onderwijs-assistent in het speciaal basisonderwijs gewerkt. Dat leerde mij dat ik psychologie wilde studeren. Daarna werd ik psychologie-docent en dat combineerde ik met onderzoek doen naar angstconditionering en later naar zelfregulatie bij fibromyalgie. Nog weer later schreef ik het proefschrift ‘Prediction of Study Success – Creation of Magic Zones’. Hierop volgde een paar jaar van zoeken en verschillende soorten werkzaamheden op verschillende plekken, maar allemaal in of rondom onderwijs. Leren, onderzoeken, willen begrijpen zijn de rode draad in mijn levensleerlijn.

Batthyany, A., & Russo-Netzer, P. (Eds.). (2014). Meaning in positive and existential psychology. Springer.

Bohlmeijer, E. en Westerhof, G. (2010). Op verhaal komen. Amsterdam: Boom. 

Cairo, A. (2021). Holding space. A Storytelling Approach to Trampling Diversity and Inclusion, Aminata Cairo.

Dweck, C. S. (2017). From needs to goals and representations: Foundations for a unified theory of motivation, personality, and development. Psychological Review, 124(6), 689–719. https://doi.org/10.1037/rev0000082

Esfahani Smith, E. (2017). The Power of Meaning. Crafting a life that matters. Rider.

Goodall, J. (2000). Hoop voor de Toekomst. Uitgeverij Elmar BV.

Gray, P. (2013). Free to Learn. Why unleashing the instinct to play will make our children happier, more self-reliant, and better students for life. Basic Books.

Hermsen, J. J.  (2010). Windstilte van de ziel. Amsterdam: Uitgeverij De Arbeiderspers. 

Holmgren, D. (2017). Permaculture Principles & Pathways Beyond Sustainability (Revised Ed). Melliodora Publishing 2017.

Keij, J. (2006). De filosofie van Emmanuel Levinas – In haar samenhang verklaard voor iedereen. Utrecht: Klement. 

Kimmerer, R. W. (2020). Braiding Sweetgrass. Indigenous Wisdom, Scientific Knowledge and the Teachings of Plants. Penguin Books Ltd. (Is in het Nederlands vertaald: Een vlecht van heilig gras)

Murdoch, I. (2022). De soevereiniteit van het goede (2de editie). Uitgeverij LETTERWERK.

Ruitenberg, Claudia, W. (2015). Unlocking the World Education in an Ethic of Hospitality. Taylor & Francis.

Seligman, M. E. P. (2011). Flourish. Nicholas Brealey Publishing.

Simard, S. (2021). Finding the Mother Tree. Uncovering the Wisdom and Intelligence of the Forest. Penguin. https://suzannesimard.com/finding-the-mother-tree-book/

Wenger-Trayner, E., & Wenger-Trayner, B. (2020). Learning to make a difference: Value creation in social learning spaces. Cambridge University Press.

Wilson, E. O. (2017). The Origins of Creativity. Allen Lane.

Yalom, I. D. (1980). Existential Psychotherapy. BasicBooks.

Yalom, I. D. (2010). Therapie als geschenk. Amsterdam: Uitgeverij Balans.